اموزشگاه بازیگری+اموزش بازیگری+اموزش بازیگری

اموزشگاه بازیگری+اموزش بازیگری+اموزش بازیگری

 

تناسب اندام بازیگران

 

نوشته شده توسط:

مشهدتئاتر- یاداشت آرش خیرآبادی‎، نویسنده و منتثد تئاتر درباره بازیگری

یکی از مغفول‌ترین و مهجورترین اصولی که در بازی‌گرانِ تآترِ خراسان می‌شود سراغ گرفت، توجه به اصلِ «زیبایی» ست.

تعریفی که به صورتِ عامیانه از پدیده‌ی «زیبا» می‌کنیم، اغلب اشتباه است. ما بیش‌تر، زیبا را مترادف و هم‌معنا با «خوش‌گل» یا «قشنگ» می‌گیریم. در حالی که زیبایی، اگر بخواهد به انسان اطلاق شود، معنای خوش‌گل و قشنگ ندارد؛ معنای‌اش «تناسب» است. حال این تناسب چه در صورت باشد، چه در پیکر، مفهوم‌اش «زیبا» ست.

تناسب، زیبا ست. در نتیجه، بازی‌گرانِ متناسب، زیبای‌اند؛ و این اصلِ مهم را باید همواره مدّ نظر داشته باشند که عمرِ بازی‌گری‌شان، بسته به دورانِ تناسبِ آن‌ها ست.


تناسب در وزن: بسیاری از بازی‌گرانِ ما چاق هستند. و برای لاغر کردنِ خود، رژیم‌های غذایی‌ی سفت و سختی  می‌گیرند که علاوه بر ضررهای بهداشتی، گاهی، باعثِ ضررهای روحی و روانی‌شان نیز می‌شود.

یا بسیاری از بازی‌گرانِ ما لاغرند. و برای به دست آوردنِ چند کیلو اضافه‌ی وزن، تن به استفاده از هر دارو یا مکمل‌های خطرناکِ شیمیایی-خوراکی می‌سپارند. که بالطبع، سلامتی‌ی بدن و، گاه، روان‌شان را در خطر می‌اندازد.

نه چاقی، نه لاغری، هیچ‌کدام به خودی‌ی خود، بد نیست. آن چه بد است، بی‌تناسب بودنِ اندام است. ما می‌توانیم بازی‌گرِ چاق، اما متناسبی باشیم. یا می‌توانیم بازی‌گر لاغراندامی باشیم که پیکره‌مان، دارای تناسب است. وزنِ ما، شاخص و هویتِ اندامِ ما ست. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را قضاوت کند. مگر در حالتی که از «تناسب» خارج شده باشیم.


 تناسب در چهره: معیارهای اشتباهِ دیگری که برای زیبایی در نظر داریم، معیارِ چهره‌ها ست. به باورِ من، هیچ چهره‌یی نازیبا نیست. بل‌که تمامِ چهره‌ها «ویژه»اند. هر صورتی و هر میمیکی، برای خودش ویژه‌گی‌هایی دارد که آن چهره را از دیگران متمایز می‌کند. اما باز هم، بازی‌گرانِ ما –اغلب خانم‌ها- چون تعریفِ اشتباهی از زیبایی دارند، خود را به دستِ تیغِ جراحی می‌سپارند و عمل‌های زیبایی می‌کنند. در این صورت، علاوه بر از دست دادنِ ویژه‌گی‌های صوتی‌ی خود، ویژه‌گی‌ی میمیکِ خود را نیز از دست می‌دهند.

تناسب در قامت: معیار اشتباهِ دیگری که برای زیبایی داریم، بلندی و کوتاهی قامت است. هیچ قامتِ بلندی به خودی‌ی خود زیبا نیست. و هیچ قامتِ کوتاهی، نازیبا محسوب نمی‌شود. بل‌که کوتاهی و بلندی‌ی قدّ ما، «ویژه‌گی»ی ما ست. ما اگر این ویژه‌گی را بشناسیم و از آن درست استفاده کنیم، زیبای‌ایم.


تناسب در عینِ محدودیت‌های جسمی و حرکتی: شاید سوآل پیش بیآید که آیا معلولیت‌های جسمی و حرکتی،  پدیده‌های نازیبا محسوب می‌شوند؟

پاسخ قطعن «خیر» است. معلولیت‌های جسمی و حرکتی، اتفاقن بزرگ‌ترین ویژه‌گی‌های ظاهری به شمار می‌روند. در این موارد، افراد، دارای ویژه‌ترین شاخصه‌های بدنی‌اند که می‌تواند برای‌شان بهترین نکته‌ی امتیاز و نقطه‌ی تمایز با دیگرِ بازی‌گران را به بار آورد.

این بازی‌گران، تنها چیزی که باید در موردِ خود رعایت کنند، «تناسب» است. و در صورتِ داشتنِ تناسب، یقین داشته باشند که می‌توانند در صحنه‌های نمایش، جذاب‌ترین بازی‌ها را به تماشای عموم بگذارند. بالطبع، تناسبِ اندام و چهره در این دسته از بازی‌گران، بسته به وسعتِ عملی ست که در زمینه‌ی ورزش و نرمش دارند.


تعریفِ تناسب و معیارِ سنجشِ آن چیست؟

تناسبِ فیزیکی، هارمونی و هم‌آهنگی‌ی اجزای ظاهری‌ی ما با یک‌دیگر است.

از یک‌سو، ابعادِ شانه و لگن –به مقتضای جنسیتِ هر بازی‌گر- باید متناسب باشد. به این معنا که در مردان، باید شانه‌ها از لگن بزرگ‌تر باشد. و در زنان، لگن از شانه‌ها، عرض بیش‌تری خواهد داشت. از سوی دیگر، ابعادِ پنجه و ساعد و بازو، نیز هارمونی‌یی دارند که در صورتِ ورزشِ صحیح، امری دست‌یافتنی ست. همین‌گونه است، ابعادِ مچِ پا، ساق‌ها و ران‌ها که در تناسبِ با کمر باید قرار گیرد.

تناسبِ در چهره نیز، معنای عام‌تری دارد: «هر چهره‌یی متناسب است.» زیرا چهره‌ها، هویتِ منحصر به فرد و «ویژه‌گی»ی ما محسوب می‌شوند. در نتیجه، تغییر در ساختارِ چهره، هرگز به معنای متناسب کردنِ آن نخواهد بود.

تناسب، چه اهمیتی دارد؟

تناسب، -مخصوصن تناسب اندام- طولِ عمرِ بازی‌گران را رقم می‌زند. ما هر چه که از تناسب دورتر باشیم، طولِ عمرِ کم‌تری برای بازی روی صحنه داریم. میزانِ تنفس، مصرفِ انرژی، تعریق، خسته‌گی‌ی عضلانی و البته سلامتِ روح و روان‌مان، وابسته‌گی‌ی تام و تمام به اندازه‌ی تناسبِ بدن و چهره‌مان دارد.


بازی‌گران؛ نماینده‌ی جامعه‌ی خویش: از منظرِ دیگر، بازی‌گران، نماینده و ویترینِ آحادِ جامعه‌ی خویش‌اند. به عنوانِ مثال، شما وقتی به جامعه‌ی امریکا می‌اندیشید، خیال می‌کنید همه‌ی شهروندانِ امریکا، انسان‌های ورزیده، بور، چشم‌آبی و با پوستِ روشن‌اند. چرا؟… چون صنعتِ سینمای هالیوود چنین تصویری را از شهروندان‌اش ارایه کرده است.

اگر بازی‌گرانِ خراسان –و ایران- باور داشته باشند که نماینده‌های افرادِ جامعه‌ی خویش به شمار می‌روند، همواره بر این نکته‌ی مهم باید دقت داشته باشند که تناسبِ خود را در تمامِ طولِ مدتِ بازی‌گری، حفظ نمایند.

جامعه، از زنان، مردان، کهن‌سالان، جوانان، کودکان، بلندقامتان، کوتاه‌قامتان، چاق‌ها، لاغرها، تیره‌پوست‌ها، روشن‌پوست‌ها و خلاصه از انواع و اقسامِ شکل‌ها و شمایل‌ها تشکیل شده. و هر بازی‌گری با هر ویژه‌گی‌یی که دارد، نماینده‌ی طیفِ وسیعی از شهروندانِ زیست‌بومِ خویش است که باید بیش‌تر و حساس‌تر از یک فردِ عادی، به تناسبِ خود اهمیت دهد.


سخنِ پایانی: هم‌چنان که اشاره شد، یکی از بزرگ‌ترین دلایلِ بی‌توجهی‌ی بازی‌گرانِ خراسان به امرِ تناسب، تعریف اشتباهی ست که از «زیبایی» می‌کنند. ما در تآتر، خوش‌گلی و قشنگی را با تناسب اشتباه گرفته‌ایم. و نیز گفتیم ما اغلب دچار این خطا می‌شویم که بازی‌گران، تنها در صورتِ داشتنِ صدا یا چهره‌ی قشنگ، فیزیکِ مناسبی برای بازی‌گری خواهند داشت.

همین تعریفِ خطا ست که باعث می‌شود بیش‌ترِ بازی‌گرانِ ما، هرگز به اضافه‌وزن و کاهشِ وزنِ خویش دقت نورزند. هرگز در صددِ نگه‌داشتنِ ویژه‌گی‌های منحصر به فردِ میمیک و اندام‌شان نباشند. هرگز خود را نماینده‌های جامعه‌ی خویش نشمارند. هرگز به اهمیتِ تأثیرِ روانی‌یی که بر جامعه‌ی مخاطب‌شان می‌گذارند، نیاندیشند. و در یک کلام؛ بسیاری از بازی‌گرانِ ما هرگز وسواسی در متناسب نگه داشتنِ جسمِ خود به خرج نمی‌دهند.

تشویق به ورزش و حفظِ تناسب در بازی‌گران، یکی از مهم‌ترین وظایفِ آموزشی ست. امری که همه‌ی دست‌اندرکارانِ تآترِ خراسان باید به آن توجه ویژه نشان دهند.

ناگفته پیدا ست که هر کس، جز جنبه‌ی فیزیکی و ظاهری، جنبه‌ی متافیزیکی و باطنی هم دارد. اما در این یادداشت، نگاهِ ما تنها به بخشِ ظاهر و پیکره‌ی بازی‌گری ست. خلقیات و روحیاتِ بازی‌گری، هرآینه، مبحثی مفصل و جداگانه می‌طلبد که در حوصله‌ی این نوشتار نیست.

آموزش فیلم نامه نویسی 
تفاوت بازیگری در سینما و تئاتر 
چگونه همه را جذب کنیم 
آموزش عوامل کارگردانی 
آموزش بازیگری در تئاتر و سینما2 
آموزش درست حرف زدن در بازیگری 
 آموزش کارگردانی و بازیگری 
ترفند های میمیک صورت 
تناسب اندام بازیگران 
میمیک بازیگر 
تمرینات برد صدا در بازیگری 
صدا در بازیگری 
تنفس صحیح بازیگری 
راه های افزایش اعتماد به نفس بازیگری 
چگونه خجالت نکشیم 
انواع نمایش 
اموزش و اموزشگاه بازیگری 
اموزش تقویت صدا و فن بیان و موضوعات بازیگری 
 فنون بازیگری 
تولید فیلم با هزینه کم 
اموزشگاه بازیگری 22 
اموزشگاه بازیگری 33 
روش های جذب و متقاعد کردن دیگران1 
راه های مبارزه با خجالت1 
راه های افزایش اعتماد به نفس1 
زندگینامه شکسپیر1 
زندگینامه الفرد هیچکاک1 
زندگینامه مارلون براندو1 
بازیگردان 


can viagra lower blood pressure
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:57 ق.ظ

whoah this weblog is magnificent i love studying your posts. Keep up the good work! You realize, lots of people are looking around for this info, you could aid them greatly.
first time viagra
شنبه 18 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am inspired! Very helpful information specially the remaining section :) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 04:53 ب.ظ
روز خوب! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در برابر هکرها ایجاد کند؟
من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر گونه پیشنهاد؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic